Test 3.

Začiatok kurzu:

13.12.2023 o 16:00 hod. 3 voľné miesta

16.1.2024 o 16:00 hod.
15 voľných miest