Ako si vybrať správnu autoškolu?

Uvažujete o výbere autoškoly? Chcete si vybrať správnu autoškolu, v ktorej absolvujete kvalitný vodičský výcvik a získate vodičský preukaz? Záujemcom o výcvik v autoškole radíme ako si vybrať autoškolu a neľutovať.

Vodičák je samozrejmosť

V dnešnej dobe vlastniť vodičský preukaz už nie je žiaden luxus, ale skôr samozrejmosť. Vyžadujú si to budúci zamestnávatelia, okolie a skôr či neskôr zistíme sami ako nevyhnutné je sa presúvať z miesta na miesto nezávisle od iných. Koče s koňmi, autobusy, električky či taxíky už neprichádzajú do úvahy.

Dnes sa je už možné pohybovať rýchlo a nezávisle od MHD, či známeho, avšak je potrebné sa to naučiť. Zapísať sa do autoškoly a úspešne zložiť záverečnú skúšku na udelenie vodičského oprávnenia. Čiže je potrebné si vybrať dobrú autoškolu a začať sa učiť. Ako? Ponúkame Vám niekoľko rád ako na to.

1. Hľadajte informácie

 • Porozprávajte sa zo známymi
 • Pozrite si web stránky autoškôl na internete a snažte sa zistiť o autoškole čo najviac. Vodičský preukaz je investícia na celý život, dajte si záležať na výbere autoškoly.
 • Poobzerajte sa po ceste – na idúce vozidlá autoškoly
 • Informujte sa osobne, telefonicky, mailom…
 • Prečítajte si inzeráty, sledujte reklamy

 

Hlavne je potrebné si uvedomiť, že do autoškoly sa nechodí kvôli skúške, ale kvôli tomu, aby ste sa naučili viesť vozidlo v skutočnej premávke. Nedostatočné vedomosti o cestnej premávke a preceňovanie svojich schopností často krát vedie k tomu, že dotyčný je postrachom v cestnej doprave a ohrozuje na živote seba a iných.

Povinnosť ukladá stráviť veľmi – veľmi krátku časť života v autoškole. Takýto čas je potrebné využiť čo najviac! Počas neho by ste sa ako budúci vodič mali naučiť pravidlá cestnej premávky, oboznámiť sa s problematikou vyplývajúcou z vašej pozície vlastníka, držiteľa alebo aj užívateľa motorového vozidla. Výučbou priamo vo vozidle by ste mali nadobudnúť zručnosti pre ovládanie vozidla na malom priestore, ale aj v otvorenej hustej premávke. Mali by ste mať možnosť naučiť sa poskytovať prvú pomoc, ako zraneným osobám pri dopravnej nehode, tak aj svojmu vozidlu, keď odmietne poslúchať.

2. Zamerajte sa na kvalitný výcvik

Pri výbere autoškoly myslíte na kvalitný výcvik a skúseného inštruktora. I keď sa to možno nezdá, ale výcvik v autoškole je náročný pre obidve strany, ako pre Vás, tak aj pre inštruktora. To len tak vyzerá, že inštruktor „sa len“ vozí. Ak Vám výcvik nebude stačiť, objednajte si viac hodín, je to vaša zručnosť, ktorú musíte natrénovať a v budúcnosti používať. Je to Váš vodičský preukaz, ktorý Vás posúva do novej spoločnosti. Do spoločnosti vodičov. A keď tam budete, nezabudnite prosím nato odkiaľ ste prišli. Z priechodu pre chodcov :O) .

3. Pýtajte sa, čo dostanete v cene výcviku

„Keď si autoškolu vyberiete až potom sa pýtajte na cenu. Ceny sa už ustálili na jednej úrovni. Plus mínus 50 až 100 Eur,“ radí Združenie autoškôl Slovenskej republiky. Cena na získanie vodičského oprávnenie spravidla nie je len cenou kurzu autoškoly.

Preto pri zohľadňovaní ceny vodičského preukazu je veľmi dôležité vedieť čo všetko autoškola do ceny kurzu zahŕňa. Či sú v tom aj učebné materiály, kurz prvej pomoci, správne kolky. Dá sa kurz zaplatiť aj na splátky, ak áno, je splátkový systém s navýšením, alebo bez navýšenia, do kedy je potrebné kurz vyplatiť atď. Tieto navyše náklady sú priamo spojené so získaním vodičského preukazu a autoškola ich môže a nemusí zahrnúť do ceny kurzu na získanie vodičského oprávnenia.

Ďalšie poplatky súvisiace so získaním vodičáku sú:

 • výukové materiály (10 – 20 €)
 • záverečné testy (online, aj v papierovej forme, 5 – 10 €)
 • kurz prvej pomoci (20 – 25 €)
 • administratíva záverečnej skúšky a s ňou spojené iné náklady (10 – 20 €)
 • lekárom potvrdené tlačivo (15 – 20 €)
 • správne poplatky – kolky (33 € ku záverečnej skúške) a (6,5 € za vydanie vodičského oprávnenia)

 

Autoškola DRAJV do svojho výcviku zahŕňa:

 • výukové materiály (10 – 20 €)
 • záverečné testy (online, aj v papierovej forme, 5 – 10 €)
 • kurz prvej pomoci (20 – 25 €)
 • administratíva záverečnej skúšky a s ňou spojené iné náklady (10 – 20 €)

 

Autoškola DRAJV do svojho výcviku NEzahŕňa:

 • lekárom potvrdené tlačivo (15 – 20 €)
 • správne poplatky – kolky (33 € ku záverečnej skúške) a (6,5 € za vydanie vodičského oprávnenia)

 

Pozor! Väčšina autoškôl veľa z týchto poplatkov do svojho kurzu nezahŕňa!

Na záver

Za volantom vozidla budete sami a vozidlo má len jeden volant. Áno, cena určite zohráva veľkú úlohu pri výbere autoškoly, avšak nemala by byť smerodajná. Je potrebné si uvedomiť, že autoškolu si robíme len raz v živote a preto je dôležité venovať jej výberu čas. Čo sa naučíte v autoškole, použijete na skúške a najmä potom v cestnej premávke. Dbajte na výber autoškoly, pýtajte sa známych, sledujte cesty a keď si už jednu vyberiete, počúvajte pozorne svojho inštruktora, dôverujte mu a isto sa spoločne dopracujete k vytúženému vodičáku, či už to bude u nás, alebo niekde inde.

Autoškola DRAJV vám praje, aby ste so získaným vodičským oprávnením šoférovali autá vašich snov, aby pre vás šoférovanie bolo radosťou a aby ste bezpečne došli k cieľom svojich ciest.

Referencie

Začiatok kurzu:

13.12.2023 o 16:00 hod. 3 voľné miesta

16.1.2024 o 16:00 hod.
15 voľných miest