Individuálny kurz

Ponúkame ti možnosť urobiť si individuálny kurz, kde teoretická časť sa vykonáva individuálne  v dňoch a v časoch, ktoré ti najviac vyhovujú. Je to pre tých, ktorým nevyhovuje pravidelný stanovený čas 2x do týždňa. Praktické jazdy sa vykonávajú v štandardnom postupe, čiže dĺžka kurzu je ako pri štandardnom kurze.

Rýchlokurz – je individuálny kurz, kde sa výcvik vykonáva v zrýchlenom tempe, čiže si uprednostnený na praktických jazdách pred štandardným kurzom a dĺžka tohto kurzu môže byť už od 1 mesiaca.

Pri obidvoch typoch je povinnosť absolvovať všetky predpísané hodiny teórie a jázd tak ako u štandardného kurzu.