Vyskúšajte si teoretickú skúšku elektronickým spôsobom!

Od 1. apríla 2023 sa teoretická skúška ako časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vykonáva celkom novým spôsobom – elektronicky skúšobným testom.

UPOZORNENIE

Uvedené elektronické skúšobné testy sú zverejnené ako pomôcka pre žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a žiadateľov o preskúšanie odbornej spôsobilosti za účelom umožnenia praktického vyskúšania elektronických skúšobných testov, označovania odpovedí a navigáciu medzi otázkami resp. okruhmi otázok, pričom ich úspešné absolvovanie nezakladá žiadne oprávnenie na získanie prípadne odobratie vodičského oprávnenia.
Elektronické skúšobné testy nie sú podporované v internetovom prehliadači Internet Explorer, preto je nutné použiť iný internetový prehliadač. 

➡️ Tu si môžete vyskúšať elektronický skúšobný test ⬅️

Testové otázky na teoretickú skúšku z odbornej spôsobilosti aj so správnymi odpoveďami sú dostupné nižšie cez modré tlačidlo na stiahnutie pod názvom „Testove otazky na teoreticku skusku z odbornej sposobilosti v Slovenskom jazyku“.

Začiatok kurzu:

1.7.2024 o 16:00 hod. 9 voľné miesta

16.7.2024 o 16:00 hod.
18 voľných miest