Výcvik vodičov

Ponúkame a organizujeme výcvik vodičov na získanie vodičského oprávnenia skupiny B. Inými slovami pripravíme ťa dôkladne na to, aby si získal vodičák skupiny B.

Podmienky kurzu

Nemáš ešte 18 rokov? Autoškole DRAJV to nevadí. Začať kurz na získanie vodičského preukazu, skupiny B môžeš už ako 16-ročný. Vodičák ti bude vydaný po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok, ktorých sa môžeš zúčastniť až po dovŕšení 17-steho roku života.

Podmienkou je, aby do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však 3 mesiace si viedol vozidlo len v prítomnosti človeka, ktorý musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • musí ho schváliť zákonný zástupca a zažiadať oň
 • musí mať vodičák skupiny B najmenej 10 rokov
 • musí byť zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru

Spolujazdec bude povinný mať pri sebe vodičský preukaz a dodržiavať všetky povinnosti a zákazy týkajúce sa alkoholu a iných návykových látok ustanovené pre vodiča.

Ako sa zapísať do autoškoly?

Jednoducho. Máš niekoľko možností:

Výcvik sa začína po odovzdaní vyplneného formulára: Doklad o zdravotnej spôsobilosti. Týmto dokladom sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Doklad musí byť správne vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť čitateľná. Z dôvodu zmeny legislatívy od 1.11.2010 potrebné tlačivá na vyplnenie lekárom obdržíš pri zápise do kurzu v autoškole. Od januára 2008 môžeš získať vodičák len vtedy, ak si absolvoval aj kurz z poskytovania prvej pomoci.

Dĺžka kurzu

Štandardný kurz vodičského preukazu skupiny B trvá zvyčajne 16 – 18 týždňov. Individuálny rýchlokurz môže trvať minimálne 4 – 8 týžňov.

Výcvik vodičov v autoškole pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej, presne v zmysle vyhlášky MDVaRR SR 45/2016 Z.z. MDVaRR SR, ktorou sa vykonáva Zákon 93/2005 Z.z. o autoškolách.

Teoretická príprava

Teoretická výučba prebieha formou prednášok zvyčajne 2x do týždňa. Buď pondelok a streda, alebo utorok a štvrtok, v podvečerných hodinách. Teórie sa uskutočňujú v priestoroch autoškoly DRAJV na Hroncovej 5 v Košiciach.

Vyučujeme za pomoci modernej počítačovej techniky, internetu a multimediálneho 3D projektora, ktoré uľahčujú vysvetľovanie pravidiel cestnej premávky. Počas výcviku v našej autoškole zadarmo obdržíš: kurz prvej pomoci, výukové materiály a prístup ku všetkým cvičným testom z autoškoly.

Teória

Osnova teoretickej prípravy zahŕňa tieto oblasti:

 • pravidlá cestnej premávky
 • konštrukcia a údržba vozidla
 • teória vedenia vozidla
 • zásady bezpečnej jazdy
 • záverečné opakovanie s preskúšaním testov

Praktický výcvik

Pred jazdami v cestnej premávke sa najprv absolvuje autotrenažér. Slúži na oboznámenie sa s interiérom motorového vozidla z miesta vodiča a na získanie základných zručnosti na vedenie auta. Potom nasledujú individuálne jazdy priamo v cestnej premávke, na ktorých sa zúčastňuje žiak a inštruktor. Inštruktori pracujú len pre našu autoškolu, sú profesionáli s praxou, trpezliví a pripravení prispôsobiť termíny jázd k požiadavkám žiaka.

Výcvik sa v autoškole DRAJV začína na jednoduchých a rovných cestách. Náročnosť premávky a trasy sa počas výcviku so zdokonaľovaním tvojich schopností postupne stupňujú. Ku koncu výcviku budeš vedieť samostatne riešiť všetky križovatky, orientovať sa na kruhovom objazde a mať schopnosti viesť vozidlo sám bez pomoci a zásahov inštruktora.

Praktický výcvik prebieha na vozidle značky Vw POLO (2011), Seat LEON COMBI (2015), Škoda RAPID (2018), Škoda Kamiq (2020). Čas a miesto stretnutia na jazdu je vždy na vzájomnej dohode s inštruktorom. Jazdíme celý deň, a to aj cez víkendy a sviatky. Jazdy sa uskutočňujú v uliciach Košíc a okolia. Košice ako veľkomesto poskytuje výborné podmienky na výcvik dobrých a zodpovedných vodičov, akým čoskoro môžeš byť aj TY!

Jazda

Praktický výcvik zahŕňa:

 • oboznámenie sa s vozidlom
 • autotrenažér
 • individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky
 • individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu

Po absolvovaní všetkých predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby, budeš určite pripravený na skúšky z autoškoly a výcvik môže byť tak oficiálne ukončený.

Referencie

Začiatok kurzu:

1.7.2024 o 16:00 hod. 9 voľné miesta

16.7.2024 o 16:00 hod.
18 voľných miest