Záverečné skúšky

Na záverečnú skúšku z autoškoly môžeš ísť po absolvovaní teoretickej a praktickej výuky a po absolvovaní kurzu prvej pomoci.

Záverečná skúška na získanie vodičského preukazu

Záverečná skúška na získanie vodičáku prebieha v priestoroch autoškoly, za prítomnosti skúšobného komisára a inštruktora, s ktorým prebiehal praktický výcvik v autoškole. Skúška z autoškoly zvyčajne trvá do obedňajších hodín a skladá sa z dvoch častí:

  • písomný test z pravidiel cestnej premávky na pozemných komunikáciách

    test trvá 30 minút a na jeho úspešné vykonanie je potrebné získať z plného počtu 100 bodov, min 90 bodov

  • praktická jazda pozostáva z dvoch etáp:

    PRVÁ ETAPA:
    –  jazda na autocvičisku

    DRUHÁ ETAPA:
   – jazda v cestnej premávke

Žiadosť o vydanie vodičského preukazu

Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok si žiadosť o vydanie vodičského preukazu môžeš podať už na druhý deň na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého bydliska alebo na dopravnom inšpektoráte podľa sídla autoškoly. V Košiciach, sa Krajský dopravný inšpektorát nachádza na Komenského 52 (bývalá budova Krajského úradu). Ak príde SMS správa z dopravného inšpektorátu, že tvoj vodičský preukaz je hotový, tak si ho môžeš  prísť prevziať v stránkových hodinách.

Pri podávaní žiadosti o vydanie vodičského preukazu musíš mať pri sebe občiansky preukaz a 6,5 € kolok, ktorý sa dá zakúpiť na pošte, ale aj priamo na Krajskom dopravnom inšpektoráte. Ooooh… a nezabudni na široký úsmev :o) budú ťa tam na tvoj nový vodičák aj fotiť.

Stránkové hodiny Krajského dopravného inšpektorátu, Komenského 52, Košice

Pondelok  7:30 – 12:00 a 13:00 – 15:00


Utorok      7:30 – 12:00 


Streda       7:30 – 12:00 a 13:00 – 15:00


Štvrtok     7:30 – 12:00 


Piatok       7:30 – 12:00 

Úspešným absolvovaním výcviku v DRAJVe sa naše služby voči tebe nekončia. Vždy podľa potrieb sme ti ochotní pomôcť, alebo poradiť v oblasti dopravných predpisov, či motorizmu. Stačí nás kontaktovať mailom na: bartova@drajv.sk.

Referencie

Začiatok kurzu:

!Prázdninová cena 750 eur! 12.8.2024 o 16:00 hod. 12 voľných miest

5.9.2024 o 16:00 hod.
18 voľných miest