Test 6.

Začiatok kurzu:

4.6.2024 o 16:00 hod. 15 voľných miest

1.7.2024 o 16:00 hod.
18 voľných miest